DNA
Patrika15.07.18
Ahmedabad Mirror
Divya Bhaskar
Indian Express15.07.18
Navgujarat Samay
Mumbai Samachar16.07.18
Western Times16.07.18
Jai Hind16.07.18
Gujarat Samachar16.07.18
Divya Bhaskar16.07.18
Navgujarat Samay16.07.18
DNA16.07.18
Prabhat16.07.18
Indian Express 16.07.18
Ahmedabad Mirror 16.07.18
Sandesh16.07.18
Navgujarat Samay16.07.18
Indian Express16.07.18<
Divya Bhaskar 16.07.18
Rajasthan Patrika16.07.18
Patrika15.07.18
Navgujarat Samay
Navgujarat Samay